Etikett: kroki

  • Att vara intresserad av att skapa

    Att vara intresserad av att skapa

    När jag gick på mellanstadiet började min lärarinna att uppmärksamma mina teckningar och när jag började på högstadiet så fick jag mycket uppmuntran av bildläraren som pushade och fick mig att söka in till estet linjen.

    (mer …)